Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Iniciatyvinės grupės pirmininkui Alfonsui Norvaišui

PRAŠYMAS

2023 m. sausio 16 d.

Aš, Alfonsas Norvaišas Kazio, a/k. 367406300687, gimęs Mažeikių raj. Balėnėlių km., gyvenantis (pilnas adresas, LT- ), būdamas normalios ir tradicinės orientacijos, sąmoningai atsiriboju nuo UAB Lietuvos Respublika, kuriai vadovauja Vašingtono korporacija, veiklos ir nuo šio prašymo pateikimo dienos aktyviai dalyvausiu Suverenios Nepriklausomos Lietuvos valstybės valdyme.

Pridedama:

gimimo liudijimo kopija,

asmens tapatybės kortelės kopija (reverso ir averso pusės).

Alfonsas Norvaišas