Lietuvos Valstybė siūlo kurti visų juridinių formų įmones.

LIETUVOS VALSTYBĖ

STATE OF LITHUANIA

ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Lietuvos Valstybė siūlo kurti lengvatinio apmokestinimo bendroves - ofšorines įmones:

· Greitas įmonių steigimas.

· Įmonei įsteigti, pakanka vieno akcininko ir vienasmenio valdymo organo - direktoriaus, kurie gali būti vienas ir tas pats asmuo.

· Akcininkui ir direktoriui nėra taikomas reikalavimas gyventi Lietuvos Valstybėje.
Informacija apie akcininkus ir valdymo organus yra konfidenciali ir nėra skelbiama / nėra prieinama viešuosiuose registruose.

· Įmonei nėra taikomas reikalavimas teikti finansines deklaracijas valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

· Lietuvos Valstybėje registruotai ofšorinei įmonei pakanka kasmet mokėti įmonės registracijos atnaujinimo mokestį 1 000 (vieną tūkstantį) eurų, mokestį mokant iki naujų kalendorinių metų, pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

· Įmonės steigimui, Jūsų vizitas į Lietuvos Valstybę nėra būtinas - viskas bus atliekama nuotoliniu būdu.

· Įmonės nėra apmokestinamos Lietuvos Valstybės vietos / valstybiniais mokesčiais, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė veiklą vykdo Lietuvos Valstybės teritorijoje.

· Įmonė akcijas gali apmokėti - 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų iš karto arba lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, per vienerius kalendorinius einamuosius metus, nuo įmonės registravimo datos, paskutinį mėnesį mokant likutinę sumos dalį.
Lietuvos Valstybėje registruotoms ofšorinėms įmonėms yra leidžiama užsiimti bankininkystės, draudimo ir / arba perdraudimo veikla.


Lengvatinio apmokestinimo bendrovės - ofšorinės įmonės registracijos paketą sudaro:

· 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų - 100 % akcijų vertės apmokėjimas ir registracijos mokestis.

· Įmonės registracijos pažymėjimas.Lietuvos Valstybė siūlo kurti visų juridinių formų įmones (išskyrus individualią veiklą, vykdomą pagal veiklos pažymą arba verslo liudijimą), sekančiomis sąlygomis:

· Įmonėms, registruotoms iki 2030 metų (iki 2029 m. paskutinės dienos imtinai), taikomas apyvartos mokestis - AM (vietoje pridėtinės vertės mokesčio - PVM) 0 %.

· Pelno mokesčio tarifas - nuo 1 % iki 15 %.

· Pelno mokesčio tarifas, taikomas reinvestuojamam pelnui - 0 %.

· Minimalus įstatinis kapitalas - 2 000 (du tūkstančiai) eurų.

· Įmonė akcijas gali apmokėti - 2 000 (du tūkstančiai) eurų iš karto arba lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį, per 5 (penkis) kalendorinius metus, nuo įmonės registravimo datos, paskutinį mėnesį mokant likutinę sumos dalį.

· Pirmuosius 5 (penkis) metus nuo veiklos pradžios, įmonei nėra privalomas auditas.

· Viešosios įstaigos (pavyzdžiui: labdaros ir paramos fondas, švietimo įstaiga, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaiga ir kt.) registracijos ir minimalaus kapitalo suformavimo mokestis - 200 (du šimtai) eurų, neribojant tokio kapitalo sumos ir steigėjų skaičiaus.

Lietuvos Valstybės mokestinė sistema, susijusi su darbo santykiais:

· Visų juridinių formų įmonės (išskyrus viešąsias įstaigas) moka mokesčius už kiekvieną įdarbintą asmenį, 500 (penki šimtai) eurų/mėnesį, nepriklausomai nuo asmens darbo užmokesčio dydžio ir darbo etato apimties.

· Viešosios įstaigos moka mokesčius už kiekvieną įdarbintą asmenį:

- 500 (penki šimtai) eurų/mėnesį, nepriklausomai nuo asmens darbo užmokesčio dydžio ir darbo etato apimties, jeigu įstaigos kapitalas bankinėje sąskaitoje ir / arba kasoje einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną lygus arba didesnis kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų, po mokesčių sumokėjimo;

- 300 (trys šimtai) eurų/mėnesį, nepriklausomai nuo asmens darbo užmokesčio dydžio ir darbo etato apimties, jeigu įstaigos kapitalas bankinėje sąskaitoje ir / arba kasoje einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną lygus arba didesnis kaip 5 000 (penki tūkstančiai) eurų, po mokesčių sumokėjimo;

- 100 (vienas šimtas) eurų/mėnesį, nepriklausomai nuo asmens darbo užmokesčio dydžio ir darbo etato apimties, jeigu įstaigos kapitalas bankinėje sąskaitoje ir / arba kasoje einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną lygus arba didesnis kaip 2 000 (du tūkstančiai) eurų, po mokesčių sumokėjimo;

- 0 (nulis) eurų/mėnesį, nepriklausomai nuo asmens darbo užmokesčio dydžio ir darbo etato apimties, jeigu įstaigos kapitalas bankinėje sąskaitoje ir / arba kasoje einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną mažesnis kaip 2 000 (du tūkstančiai) eurų, po mokesčių sumokėjimo.

· Mokestis yra mokamas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos imtinai.

· Mokesčio mokėjimas, įdarbinant (forminant darbo sutartį) asmenį į darbą arba atleidžiant (forminant atleidimą) asmenį iš darbo, yra apskaičiuojamas, už vieną kalendorinį mėnesį (nepriklausomai nuo mėnesio dienų skaičiaus), iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai arba po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, mokant 1/2 dalį sumos, t.y. 250 (du šimtai penkiasdešimt) eurų.

· Mokesčio mokėjimas, įdarbinant (forminant darbo sutartį) asmenį į darbą arba atleidžiant (forminant atleidimą) asmenį iš darbo viešojoje įstaigoje, yra apskaičiuojamas analogiškai, kaip ir kitų juridinių formų įmonėse.

· Kitų mokesčių, susijusių su darbo santykiais, nėra.

· Sveikatos draudimo mokestis yra mokamas savarankiškai ir pasirinkto dydžio - privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokesčio nėra.

Lietuvos Valstybė siūlo įsigyti Lietuvos Valstybės piliečio korteles ir kitus dokumentus:

· Asmens kortelė, Lietuvos Respublikos piliečiams - 50 eurų, užsienio valstybių piliečiams (galiojimas - 5 (penki) metai) - 200 eurų. Kortelės užsakymas ir gaminimas (pateikus asmens dokumento kopiją: gimimo liudijimas, pasas, asmens tapatybės kortelė) vykdomas nuotoliniu būdu, trukmė - nuo 3 savaičių.

· Vairuotojo ir traktorininko pažymėjimai, Lietuvos piliečiams - 50 eurų, užsienio piliečiams 400 eurų/kategoriją. Pažymėjimo užsakymas ir gaminimas (pateikus galiojančio pažymėjimo kopiją) vykdomas nuotoliniu būdu, trukmė - nuo 3 savaičių.

· Transporto priemonių registracija / registracijos patvirtinimas: registruojamiems automobiliams nėra skaičiuojamas taršos mokestis, taikomas tik vienkartinis registravimo arba perregistravimo mokestis - 50 eurų.

· Transporto priemonių draudimas.

· Kito turto draudimas.

· Dėl kitų dokumentų kreiptis nurodytais kontaktais:

Tel./WhatsApp: +41 784 803872

El.p.: prezidentas@snlv.lt

Skype: alfalora11