https://rekvizitai.vz.lt/imone/lietuvos_respublika/ /

Nusikalstamos Landsberginės šaikos registraciją Vašingtone, kurių tikslas veikti prieš Lietuvos protą, darbščius ir sąžiningus Žmones, registraciją patvirtina štai ši nuoroda:

https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.government_of_republic_of_lithuania.853450107ab401afc09c61a76bd2f7ef.html?fbclid=IwAR0HVQ34oK6JUA1eNrlWHXgcMz2UNHK5fahfaFZ_R0JUDLVa_gtgmzgBtH0#contact-anchor......kuri patvirtina, - Doing Business As: LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA

Company Description: LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA is located in Vilnius, Lithuania and is part of the Administration of Human Resource Programs Industry. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA has 204 employees at this location and generates $14.58 million in sales (USD). (Employees figure is estimated, Sales figure is modelled). There are 26 companies in the LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA corporate family.

Key Principal: Saulius Skvernelis See more contacts Industry: Administration of Human Resource Programs , Public Administration , Administration of public health programsSee other industries within the Public Administration sector: Administration of Economic Programs , Administration of Environmental Quality Programs , Administration of Housing Programs, Urban Planning, and Community Development , Executive, Legislative, and Other General Government Support , Justice, Public Order, and Safety Activities , National Security and International Affairs , Space Research and Technology

Vertimas:Doing Business As: LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA. Įmonės aprašymas: LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje ir yra Žmogiškųjų išteklių programų administravimo pramonės dalis. „LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA“ šioje vietoje turi 204 darbuotojus ir generuoja 14,58 mln. USD pardavimus (USD). (Darbuotojų skaičius apskaičiuotas, Pardavimų skaičius modeliuojamas). LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES KANCELIARIJA įmonių šeimoje yra 26 įmonės.Pagrindinis direktorius: Saulius Skvernelis Daugiau kontaktųPramonė: Žmogiškųjų išteklių programų administravimas , Viešasis administravimas , Visuomenės sveikatos programų administravimasŽr. kitas viešojo administravimo sektoriaus pramonės šakas: Ekonominių programų administravimas , Aplinkos kokybės programų administravimas , Būsto programų administravimas , Miestų planavimas ir bendruomenės plėtra , Vykdomoji , teisėkūros ir kita valdžios parama , Teisingumas , Viešoji tvarka ir saugos veikla , Nacionalinis saugumas ir tarptautiniai reikalai , Kosmoso tyrimai ir technologijos.

Suverenios nepriklausomo Lietuvos valstybės egzistavimą, savarankiškumą, registrą Nr. patvirtina 1991-02-09 Tautos valia referendumas, turintis teisės viršenybę, kuris privalomas kiekvienam. Veikimas prieš įstatymą yra nusikaltimas. Nusikaltimas – viena pagrindinių Baudžiamosios teisės sąvokų, taip pat ir kasdienėje kalboje vartojamas terminas, siejamas su kalte, atsakomybe. Teisės požiūriu nusikaltimas tai yra veika, kuri yra numatyta baudžiamajame įstatyme ir už kurios padarymą gresia baudžiamosios teisinės priemonės (sankcijos – kaip bausmė ar kitos).

Korporacijos registraciją patvirtina ir ši nuoroda:

https://www.youtube.com/watch?v=fsebkazm9Go

Naudinga informacija